| | | |

Ajatuksia muutoksesta: Mitä asiantuntija voi antaa taideorganisaatiolle muutostyössä?

Finnish Art Agencyn Laura Köönikkä toimii Seinäjoen Taidehallin ja Hyvinkään taidemuseon konsultoivana asiantuntijana. Seinäjoen Taidehallin yhteistyö alkoi syksyllä 2017 ja Hyvinkään taidemuseon kanssa suunnittelu aloitettiin kesällä 2018. Molemmissa organisaatioissa valmistaudutaan parhaillaan uuteen, sillä Seinäjoella Taidehalli siirtyy kokonaan uusiin tiloihin ja ohjelmaan ja Hyvinkäällä profiloidaan museon toimintaa uusin tavoittein.

“Olen ollut positiivisesti vaikuttunut siitä, miten molemmissa organisaatioissa koko henkilökunta on aktiivisessa roolissa muutostyössä. Muutosten ja uudistusten tarvetta on lähestytty hyvin käytännönläheisesti, näyttelykävijät ja muut asiakkaat huomioon ottaen.

Alkutilanne on vaatinut minulta tausta tutkimustyötä, kuuntelemista ja ennen kaikkea tilannekatsausta nykyisestä hetkestä: resursseista ja tulevista odotuksista. On ollut todella kiinnostavaa tutkia organisaatioita kokonaisvaltaisesti: työyhteisönä, julkisena toimijana ja sisällöntuottajana. Hyviä käytäntöjä, uusia ideoita ja esimerkkejä muiden toimijoiden ratkaisuista olen tuonut tapaamisiin organisaatioista niin kotimaasta kuin ulkomailtakin.

Seinäjoen Taidehallissa on mahtava tilaisuus profiloitua uudelleen ison uuden rakennuksen ja sen mahdollistamien projektien myötä. Taidehallin kanssa tiloihin muuttaa myös toimijoita joiden kanssa synergiaetuja on hyvä pohtia jo suunnitteluvaiheessa. Hyvinkäällä muutostyöhön on lähdetty tilanteesta, jossa tilat pysyvät samoina mutta museo haluaa profiloitua uudelleen ja nähdä nykyiset puitteet uudistuksen mahdollisuutena. Hyvinkään taidemuseolla on hallinnassa myös suuri kokoelma, jonka monimuotoisempaa käyttöä on pohdittu jo pidemmän aikaa. Hyvinkään tilanne on siis kenties perinteisempi museomaailmassa: tilat ja toimijat pysyvät samoina mutta sisältöön ja omiin toimintatapoihin halutaan muutosta. Tämä vaatii vielä enemmän itsereflektointia ja kekseliäisyyttä, jolloin ideoiden pitää antaa lentää ja pyydystää mukaan ajatukset, joiden jatkojalostusta pystytään lähteä edistämään realistisesti, vielä ainakin nykyisin resurssein.

Molempien organisaatioiden kanssa olemme käyneet hyvin avointa dialogia arvoista ja sisäisistä rakenteista. Avoimuus ja ongelmakohtien käsittely on keskeisessä asemassa muutoksen kynnyksellä. Ulkopuolisena, mutta alan tavat ja käytännöt tuntevana asiantuntijana, olen voinut esittää kysymyksiä joita henkilökunta ei kenties muuten esittäisi arjen keskellä. Luottamuksen ilmapiiri, huumori ja yhdessä aiemmin koettu ovat muutoksen keskellä tärkeitä elementtejä yhteishengen ylläpitämiseksi. Muutokset tuovat mukanaan aina uusia haasteita ja pohjatyö täytyy tehdä huolella. Työntekijöiden tehtävänkuvia, rutiineiksi muodostuneita tapoja ja ns. “näkymätöntä” työtä, jota moni tekee itseohjautuvasti, on syytä tutkia kriittisesti tasaisin väliajoin. Hyvinvoiva työyhteisö on muutostyön perusta. Edessä on molemmille organisaatioille jännittävät ajat, jotka edellyttävät nykyisen arjen toimimista muutoksen rinnalla ja hyvää huolenpitoa henkilöstöstä. Tulevaisuus näyttää miten muutokset syntyvät. On hienoa jatkaa yhteistyötä molempien organisaatioiden kanssa näin tärkeällä hetkellä.”  Laura Köönikkä

Elääkö organisaatiosi muutoksessa? Haaveiletko muutoksesta? Haluatko ammattilaisen mukaan pohtimaan tulevaisuuden mahdollisuuksia kanssasi? ota yhteyttä: laura@finnishartagency.com +358505330509